شماره تماس :

پاداش عضویت

پاداش عضویت

سلام خدمت کاربران عزیز 

از امروز تا پایان تابستان مبلغ 1000 تومان پاداش عضویت به اکانت ها اعمال و در هنگام اولین تسویه حساب منظور میگیردد.

این پاداش از پاداش ثبت نام 500 تومانی مجزا می باشد